IntegraatiotJohtaminenKannattavuusTilitoimistot

ValueFrame ja Netvisor – tilitoimiston ratkaisu kannattavaan palvelutuotantoon

2 min luku | 24.5.2019

Työ tilitoimistoissa päivittyy vauhdilla. Älykkäät järjestelmät ja taloushallinnon automaatio muuttavat jokaisen työnkuvaa yhä nopeammassa tahdissa. Miksi uusien käytäntöjen opettelu on hankaluudestaan huolimatta järkevää? Syy on varsin yksinkertainen – peloton asenne uusia toimintamalleja kohtaan lisää tilitoimistojen kannattavuutta ja antaa eväät kasvulle.

Satojen asiakkaidemme kokemuksella tärkein syy tilitoimistojen kannattavuuden taustalla ovat tehokkaat ja rohkeasti uudistetut palveluprosessit. Menestyneimmät tilitoimistot uskaltavat luopua vanhoista malleista ja keksivät toimintatapansa uudelleen. Perinteisiin menetelmiin takertuminen sen sijaan ei edistä kasvua.

“Perinteiset menetelmät” ja “uudistuminen” ovat kuitenkin varsin abstrakteja käsitteitä. Mitä siis tarkoitamme palveluprosessien uudistamisella, ja kuinka tilitoimiston toiminnanohjausjärjestelmän integroiminen taloushallinnon järjestelmän kanssa auttaa näissä muutoksissa?

Menestyvät tilitoimistot hyödyntävät moderneja palvelumalleja

Tänä päivänä yhä useampi tilitoimisto laskuttaa asiakkaitaan kiinteähintaisesti. Kiinteä hinnoittelu mahdollistaa palveluiden paketoimisen helposti myytäviksi kokonaisuuksiksi. Parhaimmillaan se helpottaa palveluiden tuottamista, antaa enemmän aikaa itse tilitoimistotyön tekemiselle, lisää asiakkaiden määrää, ja näiden yhteisvaikutuksesta parantaa koko tilitoimiston kannattavuutta. Asiakaskannattavuus saattaa kuitenkin kiinteistä hinnoista huolimatta vaihdella erilaisten asiakkuuksien välillä paljon. Netvisorin ja ValueFramen avulla saavutettu palvelutuotannon automaatio on oiva keino tasoittaa eroja ja tehostaa omia prosesseja.

Netvisor-tilitoimistona pääset hyödyntämään kokonaisratkaisua, jossa tilitoimistojen toiminnanohjaus ValueFrame ja Netvisorin taloushallinto ovat yksi, tehokas kokonaisuus. Sen avulla johdat koko palvelutuotannon asiakkaiden hankinnasta aina heidän laskutukseensa asti. Ratkaisulla hallitset toimeksiantojen resursoinnin, kannattavuuden ja laskutusasteen seurannan sekä tilitoimiston toistuvien tehtävien käsittelyn.

Kolme tapaa johtaa tilitoimistoa ValueFramella

Keskitetyssä palvelutuotannossa tilitoimisto varmistaa Netvisorilla kirjanpitotyön laadun ja ValueFramella liiketoiminnan johtamisen. Kahden järjestelmän integraatio helpottaa ja selkeyttää sekä tilitoimiston kirjanpitäjien että resursointia ja raportointia tekevien päättäjienkin työtä. Erilliset Exceleille rakennetut resursointilaskelmat ja asiakasraportit voi heittää suoraan roskakoriin!

ValueFramella johtaminen tapahtuu kolmella tavalla: palvelumallien, asiakkaiden sekä tekemisen kautta tapahtuvana johtamisena.

Palvelumallien johtaminen

Palvelumallien kautta tapahtuva johtaminen tarkoittaa yksinkertaisesti asiakkaiden ryhmittelyä palveluiden mukaan. Tilitoimistoilla on kaikenkokoisia asiakkuuksia, joiden tarpeet vaihtelevat suuresti. Suurimmat asiakkuudet saattavat vaatia työtä joka päivä, ja pienimmille riittävät esimerkiksi kuukausittaiset tehtävät. Linkittämällä kaikki asiakkaat omiin palvelumalleihinsa pystyt palvelemaan asiakkaita heidän edellyttämän rytminsä mukaisesti, ja rytmittämään myös oman työsi paremmin asiakkaidesi mukaan. Palvelumallit selkeyttävät resursointia ja työkuormituksen laskemista sekä parantavat kannattavuutta.

Asiakasjohtaminen

Asiakasjohtamisen näkökulmaa voidaan käyttää tarkastellessa asiakaskohtaista kannattavuutta. Erilaiset asiakaskohtaiset raportit ja kannattavuusraportit antavat selkeän kuvan liiketoiminnan nykyhetkestä. Voit käyttää raportteja apuna arvioidessasi mistä kannattavuus syntyy – onko esimerkiksi valittu kiinteä hinta asiakkaillesi oikea, tai syntyykö palvelumallien kautta parempaa kannattavuutta.

Tekemisen johtaminen

Kolmas johtamisen tapa ValueFramella on tekemisen johtaminen. Voit johtaa tekemistä valitsemalla raportoinnin näkökulmaksi tiimit, mikäli asiakasta palvelee useampi henkilö. Toinen vaihtoehto on johtaa prosesseja, jos palvelumallit on rakennettu siten, että esimerkiksi kaikkien asiakkuuksien ostolaskuista vastaa vain yksi henkilö. ValueFramen kuormituskuvaaja näyttää lisäksi, jos tiimillä on vapaita resursseja, jotka voidaan käyttää kannattavuuden parantamiseksi myymällä lisäpalveluita tai hankkimalla lisää uusia asiakkuuksia. Kuvaaja paljastaa vastaavasti myös tiimin ylikuormituksen, mikä voi kertoa rekrytointitarpeesta.

ValueFramen ja Netvisorin yhteisratkaisulla johdat tilitoimistoa kannattavasti

Kun yhdistät ValueFramen ja Netvisorin, saat kokonaisuuden, jolla hoidat laadukkaan kirjanpitotyön sekä johdat tilitoimistoa kohti kannattavampaa ja tehokkaampaa palvelutuotantoa.

Haluatko kuulla lisää ValueFramen ja Netvisorin kokonaisratkaisusta? Ota yhteyttä tai pyydä suoraan ValueFramen maksuton kokeilujakso, niin keskustellaan lisää!

Kokeile tilitoimistojen ValueFramea maksutta!