KannattavuusRaportointiTilitoimistot

Miksi keskituntihintaa kannattaa seurata?

2 min luku | 26.4.2018

Yrityksen keskituntihinta on tunnusluku, jota pidetään tilitoimistoissa yhtenä liiketoiminnan keskeisimmistä mittareista. Se on helppo laskea. Kaava on yksinkertainen, kun tulot, menot ja työaika tiedetään.

Mutta miksi keskituntihinnalla on niin suuri merkitys? Mitä se todella kertoo tilitoimiston tilasta?

Keskituntihinta kertoo liiketoiminnan kannattavuudesta. Otetaan esimerkiksi kymmenen hengen tilitoimisto. Sen työntekijät käyttävät 70 prosenttia työajastaan laskutettavaan työhön. Yrityksen keskituntihinta on 48 euroa. Paljonko yrityksen kannattavuus paranee vuositasolla, jos keskituntihinta nousee 51 euroon? Vastauksen saat ihan kohta.

Tilitoimiston kannattavuus sidottu keskituntihintaan

ValueFrame-toiminnanohjausjärjestelmässä eri kannattavuusraporteilla voidaan nähdä eri tarkastelukulmista, mistä tilitoimiston mahdolliset kannattavuuden ongelmat johtuvat. Kannattavuusraporttia voi tarkastella asiakkaittain, henkilöittäin sekä palvelutyypeittäin.

Asiakkaittain tarkasteltaessa nähdään, mitkä asiakkuudet ovat kannattavimpia ja missä asiakkuuksissa kannattavuus on muita heikompi. Syytä voi lähteä etsimään porautumalla raportilla syvemmille tasoille. Esimerkiksi huonommin kannattavan asiakkaan palvelurakenteessa saattaa olla poikkeama. Voidaan nähdä, että palkanlaskentaan on käytetty paljon tunteja suhteessa laskutukseen. Tähänkin löytyy syy katsomalla kyseisen asiakkaan palkanlaskennan tuntikirjauksia. Kirjauksen selityksistä huomataan, että asiakkaalle on pitänyt tehdä paljon poikkeuksellista työtä. Tämä työ olisi ehkä ollut järkevää laskuttaa asiakkaalta erikseen lisätyönä.

Kun raporttia katsotaan henkilöittäin, nähdään kenellä työntekijöistä on parannettavaa keskituntihinnassa. Syyn ei tarvitse olla työntekijässä, vaan voidaan taas tutkia alemmalla tasolla kyseisen työntekijän asiakkaita ja huomata, että hän on tehnyt töitä asiakkaalle, jolle on palvelu on myyty väärällä hinnalla. Vika on tällöin siis hinnoittelussa ja sitä korjaamalla parannetaan kannattavuutta.

Sama raportti näyttää kannattavuuden myös palvelutyypeittäin. Jos esimerkiksi kirjanpitotöiden kannattavuus on merkittävästi palkanlaskentatöitä korkeampi, on hyvä katsoa, mikä kirjanpidossa toimii ja mitä malleja siitä voisi käyttää myös palkanlaskennassa ja sen myynnissä.

Entä mitä jää viivan alle?

Niin, kuinka suuri merkitys sillä kolmen euron keskituntihinnan nostolla sitten on? 35 700 euroa. Niin paljon tulee vuodessa puhtaana lisää laskutusta. Kannattaa siis todellakin seurata, mihin työaika menee.

Haluatko kokeilla ValueFramea maksutta?

ValueFrame

ValueFrame on asiantuntijayrityksen monipuolinen ja vaativiin tarpeisiin sopiva toiminnanohjausjärjestelmä. Räätälöitävällä järjestelmällä hoidat saumattomasti yrityksesi asiakkuudenhallinnan, työajanseurannan, projektinhallinnan, laskutuksen sekä raportoinnin.