Käyttöönotto

Miten valmistautua toiminnan­­­­ohjaus­järj­estelmän käyttöön­ottoon?

2 min luku | 4.6.2024

Käyttöönotto on monitahoinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Tässä blogissa käydään läpi, kuinka valmistautua käyttöönottoon tehokkaasti, minimoida riskejä ja varmistaa prosessin sujuvuus.

Tunnistettu tarve ja valmistautuminen

Käyttöönoton suunnittelussa ensisijainen askel on tunnistaa tarve ja määritellä sille toteutusmuoto: fyysisesti, etänä vai hybridimallina. On tärkeää ymmärtää, että toiminnanohjausjärjestelmän päämäärä on palvella organisaatiota, ei toisinpäin. Prosessien tulee olla kuvattuna koko ekosysteemin näkökulmasta, mikä auttaa hahmottamaan käyttöönoton vaikutukset laajemmin.

Käyttöönoton organisoitumisessa keskeisiä elementtejä ovat ohjausryhmä, projektitiimi ja projektipäälliköt niin asiakasyritykseltä kuin järjestelmän toimittajalta. Jokaisella on selkeä rooli ja vastuu, mikä tulee määritellä tarkasti projektin alussa.

Lue myös: Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on strateginen investointi organisaation menestykseen

Ennakointi ja kommunikaatio

“Suurin yksittäinen ongelma kommunikaatiossa on illuusio siitä, että se on tapahtunut.” Tämä vanha viisaus pätee erityisen hyvin käyttöönottoon. 

Vaikka teknologia on keskiössä, sen käyttäjiä ja operoijia ovat ihmiset. Sisäisen kommunikaation merkitys korostuu, ja käyttöönoton brändäys sekä rehellinen dialogi työntekijöiden kanssa ovat avainasemassa. On tärkeää kommunikoida selkeästi, mitkä asiat muuttuvat parempaan ja mahdollisesti myös huonompaan suuntaan.

Käyttöönotoissa tunnistetut riskit

Käyttöönoton yleisiä riskejä ovat nykyisen ekosysteemin haasteet ja haavoittuvuudet, aikataulun realistisuus, kolmansien osapuolten sitoutuminen sekä puutteellinen kartoitus ja järjestelmämäärittely hankintavaiheessa. 

Nämä riskit voivat viivästyttää projektia tai aiheuttaa odottamattomia kustannuksia.

Riskienhallinta

Riskien ehkäisemiseksi on tärkeää suunnitelmallisuus ja hyvä projektinhallinta. Ajantasainen ja kattava dokumentointi tukee projektin eri vaiheita ja auttaa pitämään kaikki sidosryhmät ajan tasalla. Kommunikoinnin tulee olla jatkuvaa kaikkien sidosryhmien välillä, ja kaikkien osapuolten sitouttaminen on tärkeää onnistumisen kannalta.

Huolellinen valmistautuminen ja yhteistyö varmistaa menestyksen

Käyttöönotto on merkittävä investointi organisaation tulevaisuuteen, ja sen onnistuminen vaatii enemmän kuin vain teknologian toimintaa. 

Ihmisten, prosessien ja teknologian yhteispeli määrittää projektin menestyksen. Huolellisella suunnittelulla ja tehokkaalla kommunikaatiolla voidaan varmistaa, että käyttöönotto tuottaa odotetut hyödyt ja vahvistaa organisaation asemaa markkinoilla.

Veli Hämäläinen

Veli Hämäläinen toimii PSA-ratkaisujen palvelupäällikkönä. Velille tärkeää on luottamukseen perustuva asiakassuhde, jonka tärkein tavoite on tehostaa yrityksen liiketoimintaa ja sen prosesseja markkinoiden johtavilla ratkaisuilla. Punaisena lankana työskentelytavoissaan Veli pitää selkokielistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä asiakkaan kanssa. Toivottuna lopputuloksena on lisäarvoa tuova järjestelmä, joka ratkaisee niin nykyhetken kuin tulevaisuudenkin haasteet selkeillä ja automatisoiduilla toimintatavoilla.