KäyttöönottoProjektinhallintaResursointiToiminnanohjaus

Markkinointitoimiston työkalu projektien hallintaan

2 min luku | 5.9.2016

Kamua on Keskisuomalainen-konserniin kuuluva markkinoinnin asiantuntijayhtiö, joka tarjoaa laajan kattauksen markkinointi- ja viestintäpalveluiden kokonaisratkaisuja. Kamua toimii ensisijaisesti Keski-Suomen ja Savon alueella pk-yritysten monipuolisena markkinoinnin kumppanina, mutta palvelee myös konsernin suurempia asiakkaita kokonaisvaltaisella tasolla. Kamuaan kuuluu 15 markkinoinnin asiantuntijaa.

Kun Kamua vuoden 2016 alussa eriytyi omaksi itsenäiseksi markkinoinnin asiantuntijapalveluita tarjoavaksi yhtiöksi, se samalla uudisti koko organisaatiorakenteen, strategian ja tavan toimia. Kamuan yksikköjohtaja Laura Turunen kertoo, ettei Kamualla ollut valmista järjestelmää, joka olisi tukenut liiketoiminnan johtamiseen.

”Tahtotilamme oli löytää yksi työkalu, joka yhdistäisi tuntikirjauksen, laskutuksen, asiakashallinnan ja projektinhallintatyökalun yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi, koska halusimme samalla selkeyttää omia toimintaprosessejamme ja luoda yritykseen yhdenmukaisen toimintamallin.”

Helppokäyttöisyys ja monipuolisuus ratkaisivat

Hankintavaiheessa Kamua tutustui kolmeen eri toiminnanohjausjärjestelmään. ”Saimme konsernimme tutkimusyhtiöltä Tietoykköseltä vahvan suosituksen ValueFramen käytöstä ja pääsimme tutustumaan työkaluun lähemmin myös tätä kautta”, Turunen muistelee. ”Koimme ValueFramen olevan käyttöliittymältään selkeästi helppokäyttöisin tarjolla olevista vaihtoehdoista ja hyvin monipuolinen kokonaisuus, joka mahdollisti parhaiten tarpeemme integroida konsernin muita työkaluja toiminnanohjausjärjestelmäämme.”

Kokenut asiantuntija auttoi käyttöönotossa

Turusen mukaan Kamuan piti lähteä projektiin pikaisella aikataululla, koska uuden yrityksen perustamisen vuoksi työkalu tuli saada käyttöön heti alusta asti. ”Kiireisestä aikataulusta huolimatta käyttöönotto sujui hämmästyttävän hyvin. Vastaavaa työkalua oli kaivattu konserniin jo pidemmän aikaa, joten se oli työntekijöiden näkökulmasta hyvinkin tervetullut. He ymmärsivät työkalun edut ja toiminnot, ja helppo käyttöliittymä vauhditti selkeästi työkalun käyttöönottoa.” Turunen myös kiittää ValueFramen asiantuntijaa: ”Käyttöönottajalle ja kouluttajalle markkinoinnin asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintamallit ja toimintalogiikka olivat ennestään tuttuja, mikä auttoi siinä, että tarpeemme tunnistettiin erinomaisesti ja yhteistyö oli oikein sujuvaa.”

ValueFrame koko henkilöstön mieleen

Kamua käyttää nyt ValueFramea työajanseurantaan, asiakkuuden- ja projektinhallintaan sekä laskutukseen. ”Laskutuksemme on helpottunut huomattavasti, ja laskumme ovat selkeämpiä ja helpompia laatia kuin aikaisemmin, kun kaikki tarpeelliset asiat löytyvät saman työkalun alta”, Turunen kehuu.

Merkittävimpinä ValueFramen tuomina hyötyinä hän pitää toiminnan ja työprosessien selkeytymistä, turhan työn vähenemistä, kustannustehokkuuden merkittävää lisääntymistä ja lisääntynyttä asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi Turunen on saanut positiivista palautetta Kamuan henkilöstöltä:

”ValueFramella on selkeästi suora vaikutus työntekijöiden vastuuseen, eli oma työ ja sen merkitys ymmärretään työkalun kautta konkreettisemmin”.

”Pystymme myös arvioimaan asiakkaalle tehtävää työtä ihan eri tavalla, kun on selkeät järjestelmät ja mittarit kaiken tekemisen taustalla”.

”ValueFramen käyttöä voisi jopa käyttää myyntiargumenttina, sillä se mahdollistaa niin napakan projektinhallinnan, asiakkaan budjetin valvonnan ja resursoinnin hallinnan”.

Turunen suositteleekin ValueFramea vastaaville alan toimijoille järjestelmän monipuolisuuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi. ”Toiminnanohjausjärjestelmä on toimintamme kannalta erittäin tärkeässä roolissa, enkä voisi kuvitella johtavani asiantuntijaorganisaatiota ilman vastaavaa työkalua”, hän tiivistää lopuksi.

www.kamua.fi